Dự án thủy điện Nậm Han, Lai Châu

Dự án thủy điện Nậm Han, Lai Châu

  • Công suất 8MW;
  • Tổng mức đầu tư ban đầu 262,153 tỷ
  • Địa điểm: Công trình Thuỷ điện Nậm Han trên Suối Nậm Han, vị trí tuyến đập được dự kiến xây dựng tại địa phận xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, vị trí tuyến năng lượng và nhà máy tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
  • File các tài liệu của dự án ...