Dự án thủy điện Nậm Chanh, Sơn La

  • Mục tiêu và quy mô dự án: Sản xuất điện phát lên lưới điện quốc gia với sản lượng điện cung cấp hàng năm khoảng 8,29 triệu KWh, công suất lắp máy 2,1MW
  • Thời gian xây dựng năm 2008-2010;
  • Thời gian phát điện: năm 2010
  • Tổng mức đầu tư 33,8 tỷ
  • Địa điểm: Xã Hua La – thị xã Sơn La và xã Mường Chanh – huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La.
  • File các tài liệu của dự án .....