Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, Sơn La


  • Mục tiêu và quy mô dự án: Tạo nguồn cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư trong vùng dự án. Công suất lắp máy 10MW; 02 tổ máy; Điện lượng trung bình hàng năm 41,01 triệu KWh.
  • Thời gian xây dựng 2010-2012;
  • Thời gian phát điện: năm 2012
  • Tổng mức đầu tư 252 tỷ
  • Địa điểm: Xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
  • File các tài liệu của dự án ...