NHÀ ĐẦU TƯ

  1. Nhà máy thủy điện Nậm Chanh, Sơn La

Năm 2007 Công ty chúng tôi đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Nậm Chanh đến năm 2010 dự án đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng mục tiêu ban đầu dự án

  1. Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, Sơn La

Năm 2009 Công ty đầu tư dư án Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng đến năm 2012 phát điện đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho công ty


  1. Nhà máy thủy điện Hua Chăng, Lai Châu

Năm 2011 Công ty đầu tư dư án Nhà máy thủy điện Hua Chăng, hiện đã đi vào hoạt động theo như tiến độ

Tiếp tục với đà phát triển đầu tư xây dựng các thủy điện vừa và nhỏ, hiện Công ty chúng tôi đã và đang đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu như: Dự án thủy điện Nậm So 1; Dự án thủy điện Nậm So 2; Dự án thủy điện Nậm Han;