Dự án Thủy điện Nậm So 2, Lai Châu

  • Công suất 18MW;
  • Tổng mức đầu tư ban đầu 593,601 tỷ
  • Địa điểm: Xã Nậm Xe; Xã Mường So, huyện Phong Thổ; Xã Thèn Sin huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
  • File các tài liệu của dự án ...