Dự án thủy điện Nậm So 1, Lai Châu

  • Công suất 12MW;
  • Tổng mức đầu tư ban đầu 395,668 tỷ
  • Địa điểm:huyện Tam Đường, tỉnh Lai châu
  • File các tài liệu của dự án ...