XÂY LẮP

  1. Xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp

  • Đường dây trung và hạ thế
  • Đường dây cao thế
  • Lắp đặt trạm biến áp
  1. Xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ


  1. Thi công xây lắp hệ thống điện nhẹ